Valors

Allò que ens mou en la nostra tasca pedagògica és:

  • promoure la CREATIVITAT com a element essencial de l’expressió artística i també de la quotidianeitat
  • enfortir la COMUNITAT d’on sorgeix i a qui s’adreça tota activitat educativa i de creixement
  • protegir la INDIVIDUALITAT,  els diferents processos d’aprenentatge, interessos, veus expressives…