Pedagogia de grup

Fem servir el conjunt com a mitjà d’aprenentatge i desenvolupament de destreses i recursos musicals.

El conjunt és divers, amb diferents nivells, interessos, qualitats, recursos… És en aquesta diversitat en la que podem crear experiències musicals i d’aprenentatge individuals i col·lectives.

El conjunt  és una finalitat en si mateixa, una comunitat en el si de la qual desenvolupem la nostra personalitat, també l’artística.

Ens inspirem en les principals pedagogies de grup, com Orff Schulwerk.