Creativitat i expressió

Ens mou promoure i respectar l’expressió musical pròpia, genuina, individual, diversa.