Què aporta?

Músicaperanadons, a les activitats adreçades a pares i fills, posem èmfasi en que la sessió esdevingui una oportunitat de…

  • reforçar el vincle emocional
  • gaudir d’una activitat plenament compartida
  • treballar la presència i l’acompanyament de l’infant
  • millorar l’escolta interior i l’escolta emocional
  • fruir de la música

També gaudireu dels molts altres beneficis de fer música, emocionals i cognitius.

Fent música ens sentim més humans i feliços.