Preu

Matrícula única per família,  50 €

Quota mensual:

44 € (40 € preu familiar, aplicable a tots els germans inscrits)

Socis del Centre Moral 33 € (30 € preu familiar, aplicable a tots els germans inscrits)